Tjänster

Vi utför olika transporttjänster med noggrannhet och ansvarskänsla. Vår strävan är trygga transporter, oskadade försändelser och nöjda kunder. Som avtalskund kan man utnyttja våra servicetjänster och få ut mera av transporten.

Körrutter

Våra körrutter är planerade för att främst betjäna grossister och producenter av förpackade industri-livsmedel ämnad för storkök och livsmedelsaffärer. Vi kör utan tidtabell och kan vid behov anpassa oss och göra prioriteringar. Därför är det viktigt att göra transportbeställningen dagen innan.

Beställningstransporter och flyttningar

Med beställningstransport avses att bilen är på uppdrag enbart åt beställaren. Inga övriga stopp eller produkter finns i lasten.

Avtalstransporter

Vi utför även kontinuerliga på förhand avtalade transporter. Som avtalskund får man tillgång till förmåner som t.ex. anpassade transporter, reserverad transportplats i bilen, servicetjänster och offererat pris. Låt oss skräddarsy effektiva transporter enligt era behov, ta kontakt.

Lager och terminalutrymmen

Vi förfogar över ett mörkt och svalt mellanlager i Maxmo, vilket möjliggör omlastningar och ”övernattning”.