Avtalskunder

Avtalskunder har fördelar som det lönar sig att utnyttja. t.ex.

  • Anpassade transporter. Körrutterna planeras för att på bästa sätt betjäna kunden.
  • Reserverat utrymme i bilen. Transportplats finns alltid enligt avtalad rutt.
  • Automatiskt besök. Bilen stannar vid avtalade adresser och lastar/lossar vid behov.
  • Avtalskundernas behov prioriteras vid bokningar och körrutter.
  • Servicetjänster. Få ut mera av din transport än bara förflyttning från A till B.
  • Förmånlig offert enligt avtal.

Låt oss tillsammans planera era transporter och skräddarsy ett kostnadseffektivt transport-, serviceavtal enligt era behov. Kontakta oss!